Naujienos

Su Naujaisiais, Viešpaties palaimintais 2024-aisiais metais!

Mieli Bičiuliai, su Naujaisiais, Viešpaties palaimintais 2024-aisiais metais. Tegul šie metai suteikia Jums naujų galimybių, atnaujina ir pagilina tikėjimą bei apdovanoja reikiamomis malonėmis poroje, šeimoje, darbuose ir kasdienybėje. Leisdamiesi į šią kelionę prisiminkime, kad su Kristumi kiekvienas žingsnis yra žingsnis tikslo ir išsipildymo link. Būkite drąsūs, būkite laimingi, būkite palaiminti – Dievui nėra neįmanomų dalykų.
Kristaus Meilėje,
KANA.lt atsakingieji
May the New Year bring fresh opportunities, renewed faith, and abundant blessings. As we embark on this journey, let us remember that with Christ, every step is a step toward purpose and fulfillment.
In Christ’s love,
KANA.lt