PARAMA

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą bei Gyventojų pajamų įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirstyti savo nuožiūra. Prašome Jūsų 2 proc. skirti KANA šeimų bendruomenės veiklai. Jei pageidaujate, galite skirti 1 proc. Kanos šeimų bendruomenei, likusią dalį kitai organizacijai.

Norėdami Kanos bendruomenei skirti 2 proc. savo GPM, užpildykite prašymą ir pateikite jį  valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai galite padaryti asmeniškai arba elektroniniu būdu. Abiem atvejais yra pildoma prašymo forma – FR0512.

Atsispausdinę formos lapą ir jį užpildę pateikite mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. (imtinai).

Formą galite užpildyti prisijungę prie mokesčių inspekcijos Elektroninės deklaravimo sistemos arba prie Jūsų naudojamos elektroninės bankininkystės sistemos, tuomet forma bus perduota elektroniniu būdu.

 

FORMOS PILDYMAS

Forma pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:
1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
2 – turi būti įrašomas Jūsų telefono (laidinio ar mobiliojo) kodas ir numeris;
3V – Jūsų vardas, jei turite kelis vardus, rašomas pirmasis;
3P – Jūsų pavardė, jei turite kelias pavardes, rašoma pirmoji;
4 – rašomas Jūsų adresas, jei nesate Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos vartotojas;
5 – ataskaitinis mokestinis laikotarpis.
6S – pažymima  „X“ ženklu;
Toliau pirmoje eilutėje
E1 stulpelyje įrašoma „1,2“;
E2 – 300017344;
E3 – „VEIKLAI“ arba galima palikti tuščią;
E4 – „1,2“ arba „0,6“;
E5 – 2020 (jei paramą mums skirsite iki 2020 metų);
Kitose eilutėse nieko nerašoma jei visus 1,2 procentus skirsite mums.
Belieka tik pasirašyti.

Dėkojame už Jūsų paramą šeimų veikloms.

Paremti KANA šeimų bendruomenės misiją poroms Lietuvoje taip pat galite pervesdami paramą į sąskaitą:

Asociacija “Kanos šeimų bendruomenė”
Sąsk. Nr.: LT93 7044 0600 0810 4229

AB SEB bankas
Įm. kodas: 300017344