PARAMA

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą bei Gyventojų pajamų įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirstyti savo nuožiūra. Prašome Jūsų 2 proc. skirti KANA šeimų bendruomenės veiklai. Jei pageidaujate, galite skirti 1 proc. Kanos šeimų bendruomenei, likusią dalį kitai organizacijai.

Norėdami Kanos bendruomenei skirti 2 proc. savo GPM, užpildykite prašymą ir pateikite jį  valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai galite padaryti asmeniškai arba elektroniniu būdu. Abiem atvejais yra pildoma prašymo forma – FR0512.

Atsispausdinę formos lapą ir jį užpildę pateikite mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. (imtinai).

Formą galite užpildyti prisijungę prie mokesčių inspekcijos Elektroninės deklaravimo sistemos arba prie Jūsų naudojamos elektroninės bankininkystės sistemos, tuomet forma bus perduota elektroniniu būdu.

 

FORMOS PILDYMAS

Forma pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:
1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
2 – turi būti įrašomas Jūsų telefono (laidinio ar mobiliojo) kodas ir numeris;
3V – Jūsų vardas, jei turite kelis vardus, rašomas pirmasis;
3P – Jūsų pavardė, jei turite kelias pavardes, rašoma pirmoji;
4 – rašomas Jūsų adresas, jei nesate Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos vartotojas;
5 – ataskaitinis mokestinis laikotarpis.
6S – pažymima  „X“ ženklu;
Toliau pirmoje eilutėje
E1 stulpelyje įrašoma „2“;
E2 – 300017344;
E3 – „VEIKLAI“ arba galima palikti tuščią;
E4 – „2,00“ arba „1,00“;
E5 – 2020 (jei paramą mums skirsite iki 2020 metų);
Kitose eilutėse nieko nerašoma jei visus 2 procentus skirsite mums.
Belieka tik pasirašyti.

Dėkojame už Jūsų paramą.

Paremti KANA šeimų bendruomenės misiją poroms Lietuvoje taip pat galite pervesdami paramą į sąskaitą:

Asociacija “Kanos šeimų bendruomenė”
Sąsk. Nr.: LT93 7044 0600 0810 4229

AB SEB bankas
Įm. kodas: 300017344