Kanos šeimų brolija

                     KANA yra tarptautinės „Chemin Neuf“ (pranc. k. „Naujasis Kelias“) bendruomenės misija šeimoms. Šią bendruomenę 1973 m. Prancūzijoje įkūrė  jėzuitas Lorent Fabre. Tai katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu, kurios dvasingumas remiasi šv. Ignaco Lojolos mokymu bei charizminio atsinaujinimo patirtimi. 1980 m. Prancūzijoje pradėtos organizuoti rekolekcijos sutuoktinių poroms. Po rekolekcijų poros, norėjusios toliau tęsti jų metu gautą ugdymą „Chemin Neuf“ bendruomenės parengtoje programoje, pradėjo burtis į grupeles, pavadintas KANA brolijomis (pagal pasakojimą iš  Jono Evangelijos apie vestuves, kuriose šeimininkai pristigo vyno (Jn 2, 1-12)).  Kanos brolijos išplito visame pasaulyje.  Šiuo metu jos gyvuoja 50 šalių visuose 5 kontinentuose.

Lietuvoje pirmosios KANA rekolekcijos poroms įvyko 2002 m. Po šių rekolekcijų 7 šeimos, globojamos Šiaulių vyskupo ir „Chemin Neuf‘‘ bendruomenės, įkūrė Lietuvos KANA šeimų bendruomenę. Šios šeimos bendruomenėje tęsė ugdymo programą bei kasmet rengė tokias rekolekcijas naujoms poroms. Kanos šeimų bendruomenė tęsia krikščionišką porų ugdymo misiją.

Svarbiausias bendruomenės tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu,  stiprinti šeimų tarpusavio bendrystę, gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalintis šia patirtimi su kitomis šeimomis, kurios patiria įvairius sunkumus, krizes ar nori pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį.  Ypatingas dėmesys skiriamas poros pamaldumo ir  dvasingumo ugdymui.

Po vasaros rekolekcijų poros gali įsipareigoti vieneriems metams įsijungti į bendruomenės organizuojamą porų ugdymo programą. Kanos šeimų bendruomenė per vienerius kalendorinius metus organizuoja 7 dienų vasaros ir 6 dienų žiemos rekolekcijas; 2 maldos ir paskaitų savaitgalius rudenį ir pavasarį bei kelių valandų maldos ir pasidalinimo susitikimus brolijas pagal porų gyvenamąją vietą kiekvieną mėnesį. Norinčios baigti pilną ugdymo programą poros bendruomenės veikloje dalyvauja 4 metus.

Šiuo metu Lietuvos KANA šeimų bendruomenėje dalyvauja 38 poros iš įvairių Lietuvos miestų, veikia 8 brolijos. Nuo 2021 m. rugsėjo Lietuvos KANA šeimas, su Vilniaus vyskupo pritarimu, palydės kunigas Algirdas Šimkus.

Lietuvos KANA šeimų bendruomenės veikloje ir renginiuose aktyviai dalyvauja Tarptautinės KANA misijos vadovai Lietuvai Nicole ir Peter Nowicki, sesuo Audrey, tėvas Christophe Blin iš Prancūzijos.

Siūlome pažiūrėti filmą “Gerasis Kanos vynas”   http://www.youtube.com/watch?v=CtoLzNJE6h0

Siūlome pasiklausyti Marijos Radijo laidos “Aktualijos” (2013 m. gegužės 27 d.)

kristof

Laidoje dalyvauja kun. Christophe Blin – tarptautinės KANA šeimų bendruomenės kapelionas. Laidoje dalijasi apie KANA bendruomenės atsiradimą, šeimos svarbą šių dienų visuomenėje ir savo paties gyvenimą atiduotą šeimoms.

Straipsnis  Bernardinai.lt