Renginiai

Ką reiškia gyventi Šventojoje Dvasioje

Šį penktadienį – sekmadienį 29 KANA bendruomenės poros susirinko į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją dalyvauti Pavasario rekolekcijų savaitgalyje, kurio tema – “Gyventi Šventojoje Dvasioje”.
Pirmoji diena prasidėjo porų pasidalijimais, o baigėsi “Net for God” tinklo filmo „Malonės srovė: Katalikų charizminio atsinaujinimo auksinis jubiliejus“ peržiūra.
Šeštadienį mokymą “Kas yra Šventoji Dvasia”, taip pat Užtarimo maldą už kaniečius vedė ir Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Sekmadienis, trečioji rekolekcijų “Gyventi Šventojoje Dvasioje” diena, prasidėjusi ignaciška peržvalga, mokymu “Dievo darbai ir darbai Dievui”, vėliau – malda poroje, baigėsi Šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis.