KANA šeimų bendruomenė

Jungia kriščioniškas šeimas, norinčias stiprinti santuoką ir pagilinti dvasinį gyvenimą

...darykite, ką tik Jis Jums lieps

Jn 2, 5

Dalintis

sutuoktinio gyvenimo turtais ir sunkumais, bei kitomis poromis

Labiau atsiverti

Dievo veikimui, kuris yra pajėgus atnaujinti jausmus poroje, bei moko mylėti ir atleisti.

Švęsti

gyvenimo kartu poroje, šeimoje džiaugsmą

Kas yra Kana?
Į visus klausimus atsakys šis filmukas.

Užpildykite registracijos į vasaros stovyklą anketą

Su Jumis susieksime ir papasakosime apie tolimesnius veiksmus