Renginiai

Vysk. A. Poniškaitis: “Vestuvių Galilėjos Kanoje veiksmas vyksta laikų pilnatvėje”

“Galilėjos Kanoje Jėzus įvykdo pirmąjį stebuklą, ženklą. Tai įvyksta namuose, vestuvių šventėje. Santuoka, šeima nėra vienos ar kelių dienų įvykis. Tai viso gyvenimo kelionė. Toje kelionėje visko nutinka. Tačiau tuo pačiu tai yra vieta, kurioje galima patirti Dievo artumą. Ši dovana per vyro ir moters tarpusavio meilę pasiekia ir jų vaikus, kitus artimuosius, visą visuomenę. Šeima – tai mažas šaltinėlis, dovanojantis gyvenimą. Rūpintis šeima, tai, pirmiausia, pradėti nuo savosios, nuo savęs. Tai kelti klausimą, kokiu būdu aš galiu labiau ir tikriau mylėti”, – Šv. Mišių Homilijoje Šiluvos atlaidų Šeimų ir jaunimo dieną sakė Vilniaus vyskupas, atsakingas už šeimas Arūnas Poniškaitis.

Vilniaus vyskupo augziliaro A. Poniškaičio žodžiais, Evangelijos veiksmas, pasakojantis apie vestuves Galilėjos Kanoje vyksta ne tiek praeityje ar ateityje, jis vyksta laikų pilnatvėje. Taigi, centre.

“Toji laikų pilnatvė yra atėjusi su Jėzumi Kristumi, kuris įžengia į mūsų namus netgi, jei tie namai nėra tobuli; net, jeigu juose kažko labai trūksta; net, jeigu nebeturime vyno, kuris Šventajame Rašte yra džiaugsmo, šventės, pilnatvės simbolis, – pabrėžė šeimų vyskupas A. Poniškaitis.

Ganytojo žodžiais, jei šiandien staiga neįvyksta tai, ko prašome, galbūt Dievas dovanoja mums lėtą stebuklą: pamažu keičiantį mūsų širdį, auginantį mūsų pasitikėjimą, ištvermę. “Galbūt kažką turime padaryti ir mes. Turime leisti veikti Dievui per mus. Gali būti labai lengva tiesiog pasimelsti už kitą ir jį pamiršti. Ar net ir ilgas maldas kalbėti, tačiau neprisiimti konkrečios atsakomybės, nesikeisti pačiam, o atkakliai prašyti Dievą, kad Jis kitą pakeistų, pagal mano supratimą. Ir taip vis nesulaukiame Jėzaus valandos, ji mums vis neateina, nes mes patys neišdrįstame į ją įžengti. Nes įžengti į Jėzaus valandą kainuoja bent kažkokią dalį mano asmeninių patogumų, įpročių, įsitikinimų”, – kalbėjo Vilniaus vyskupas augziliaras.

Dievas, pasak vyskupo A. Poniškaičio, pasilieka arti, Jis pasilieka kiekvienoje mūsų šeimoje, kokia netobula ji būtų.

“Dievas kiekvieną mūsų asmeniškai kasdien kviečia žengti žingsnelį link didesnės meilės, link susitaikymo, link tarpusavio supratimo pirmiausia mūsų namuose. Ir tuo būdu kiekvieni namai, kiekviena šeima tampa tarsi tuo mažu šviesos spindulėliu, per kurį sklinda Dievo meilė, – Homilijoje akcentavo A. Poniškaitis ir tęsė: Jei šiandien kažkam galiu nušluostyti vieną ašarą, pasidžiaugti kito džiaugsmu, tai jau bus žingsnis link Dievo, o kartu ir ženklas, kad Dievas pats atskubėjo mūsų pasitikti, kaip mylintis, gailestingas ir visada laukiantis tėvas, kuris yra švelnus, kaip motina”.

*

Visą vyskupo Arūno Poniškaičio homiliją galite išgirsti štai čia: transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Didieji  Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/231108-2022-09-10-12-00-sv-misios.html

*

Nuotr.

KANA bendruomenės poros ir šeimos dalyvavo Šeimų ir jaunimo dienoje Šiluvoje