Naujienos

Vysk. A. Jurevičius: “Jėzaus stebuklai, prasidėję Kanoje, tęsiasi ir šiandien”

“Evangelijoje pasakyta, kad savo pirmąjį viešą stebuklą Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Bet niekur Evangelijoje nėra pasakyta apie paskutinį Jėzaus stebuklą. Jėzaus stebuklai tęsiasi ir šiandien”, – taip į Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus, Bendruomenių dieną, susirinkusias bendruomenes bei pavienius piligrimus Šv. Mišiose kreipėsi homiliją sakęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
Jis ragino bendruomenes neužsidaryti, būti atviras ir įsileisti Dievą, tai yra elgtis taip, kaip Kanos evangelijoje kalbėjo Marija: “Darykite, ką tik Jis (Jėzus) jums lieps” (Jn. 2,6).
*
EVANGELIJA PAGAL JONĄ
Vestuvės Kanoje
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno.“ Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps.“ Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens.“ Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui.“ Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei.“ Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.
*
KANA šeimų bendruomenės nuotr.
KANA šeimų bendruomenė Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose Šiluvoje. Bendruomenių diena (2021 m. rugsėjo 11 d.).