Naujienos

Palaimintų Šv. Kalėdų ir palaimintos kiekvienos dienos ateinančiais 2023-iaisiais!

Mielieji, jaukaus ir ramaus Kūčių vakaro bei palaimintų Šv. Kalėdų. Tegul Viešpats visus Jus laimina ir saugo, tesuteikia Jis ramybę Jums, tepripildo Jūsų širdis meilės, kurią dalintumėte savo sutuoktinei(-iui), vaikams, tėvams, kitiems artimiesiems, bendruomenei, bičiuliams, bendradarbiams… Ir tepasilieka Viešpats su Jumis visose jūsų situacijose ir reikaluose.
*
KANA sveikinimo atviruko autorė kanietė Julija ir sūnus Petras