Naujienos

Londono lietuviai pradėjo KANA Welcome programos metus

12 Londono lietuvių porų pradeda KANA Welcome metus.
Šie susitikimai vyks kartą per mėnesį prie Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos.
O kitą vasarą, rugpjūtį, lauksime visų porų atvykstant į KANA porų vasaros rekolekcijų sesiją Lietuvoje.