Renginiai

Ko galime pasimokyti iš krikščionybės valdydami šeimos finansus

Kanos šeimų bendruomenės Pavasario savaitgalio rekolekcijos “Krikščioniškos šeimos finansai”, kuriame dalyvavo 17 kaniečių porų, o užsienyje gyvenančios poros renginyje dalyvavo nuotoliniu būdu,  prasidėjo naujojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mokymu.
Arkivyskupas K. Kėvalas yra apgynęs teologijos disertaciją tema: „Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Annus“. Šiai arkivyskupo disertacijai, sujungiančiai teologijos ir ekonomikos mokslus, vadovavo žymus JAV mąstytojas dr. Samuelis Greggas.
2010 m. JAV Acton institutas už šią disertaciją įteikė K. Kėvalui amerikiečių teologo bei socialinio filosofo Michaelio Novako vardo premiją.
Ši premija yra teikiama akademikams, savo darbuose tarpdiscipliniškai nagrinėjantiems teologijos ir žmogiško orumo, ekonominės ir religinės laisvės, Bažnyčios socialinio mokymo bei kitas temas ir problemas.
Kanos šeimų bendruomenė dėkoja arkivyskupui (ypač įtemptoje šios savaitės darbotvarkėje) radusiam laiko ir skyrusiam visą pusdienį Kanos šeimoms.
*
Antroji Kanos šeimų bendruomenės savaitgalio rekolekcijų “Krikščioniškos šeimos finansų valdymas” diena taip pat buvo sodri mokymų ir liudijimų. Viena kalbėtojų, buvusi finansų analitikė Vilija Tauraitė. “Dievui tikrai rūpi mūsų finansų reikalai”, – liudijo asmeninio gyvenimo ir darbo banke, taip pat ketverius metus gyvenant su kitomis pašvęstojo gyvenimo seserimis vienuolyne Prancūzijoje ir Senuosiuose Trakuose patirtį V. Tauraitė.
*
Šis renginys iš dalies buvo finansuotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbto konkurso “Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje” 2020–2021 m. projekto lėšomis.