Naujienos

Kaniečiai sveikina KANA kunigą Algirdą su jubiliejiniu gimtadieniu

Vilties kasdienybėje, tikėjimo išbandymuose ir visa padengiančios meilės kiekvieną akimirką linki kaniečiai kun. Algirdui Šimkui, švenčiančiam jubiliejų.
Viešpaties palaiminto naujo dešimtmečio, mielas kunige Algirdai!