Renginiai

Būti tėvais, būti uošviais

Šį penktadienį – sekmadienį Marijampolėje vyko KANA Pavasario rekolekcijų savaitgalis, tema: “Būti tėvais (mažų vaikų, paauglių, suaugusių ir jau susituokusių vaikų), (ruoštis) būti uošviais”.
🙌 Pirmą kartą Lietuvos KANA istorijoje porų kambarių užrašus bei Šventojo Rašto ištraukų paveikslėlius generavo dirbtinis intelektas (DI). Pasirodo, DI žino, kas yra KANA ir pasiūlė tokius įvaizdžius, kurie iš tiesų atspindi tai, kuo gyvena kaniečiai 😍
Įžanginį vakarą į Rekolekcijų programą pradėjome filmu “Galiu tik įsivaizduoti”.
Na, o pirmoji diena Pavasario savaitgalio rekolekcijų diena prasidėjo ekskursija į Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų bei įspūdingu muziejaus vadovo Arūno pasakojimu. Popiet tėvystės tema liudijo diakonas Saulius Andriuška, o vakarą vainikavo Sandoros malda.
Paskutinė KANA rekolekcijų savaitgalio “Būti tėvais, būti uošviais” diena prasidėjo Sekminių šventės Šv. Mišiomis Marijampolės bazilikoje.
O viešnagė Sūduvos krašte baigėsi šio miesto istoriją atskleidusia ekskursija “Ekumeninė Marijampolė”.