Renginiai

Kana bendruomenės atstovai su kitomis Vilniaus arkivyskupijos bendruomenėmis vyko į Seinus

Šį savaitgalį Kana bendruomenės atstovai kartu su Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos Centras bendradarbiais, savanoriais, kurie rengia sužadėtinius, skaito paskaitas, darbuojasi savo parapijose ar šeimų judėjimuose dalyvavo piligriminėje kelionėje po Seinus ir jo apylinkes: aplankėme Seinų Švč. Mergelės Marijos baziliką, kurios koplyčioje (nuo XV a. garsėjančioje maloningąja Dievo Motinos skulptūra) šventėme Šv. Mišias, aukojamas kun. br. Br. Jokūbas Marija Goštautas OP. Šioje Bazilikos koplyčioje palaidotas lietuvių poetas ir Seinų vyskupas Antanas Baranauskas.
Po pietų ir pasivažinėjimo siauruku, lankėme buvusio Vygrių kamaldulių vienuolyno, kuriame yra apsistojęs Šventasis tėvas Jonas Paulius II, pastatų kompleksą.
+52