Naujienos

Palaiminto Kūčių ir Šv. Kalėdų laiko bei veiklia Meile užpildytų 2022-ųjų!

Mieli Bičiuliai, esami ir buvę kaniečiai, sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis.
Te užgimęs mūsų visų Karalius ir Išganytojas randa jaukius ir mylinčius Jį namus mūsų širdyse.
Te kiekviena diena prasideda nuo atsidavimo, dėkojimo ir pagarbinimo To, kuris pasirinko tapti mažu, pažeidžiamu, dažnai atstumtu ir išjuoktu vien dėl nesuvokiamo gylio Meilės savajam kūriniui.
Tegu ši veikli Meilė randa Jos vertą atsaką mumyse. Kasdien.
Palaiminto Kūčių ir Šv. Kalėdų laiko bei veiklia Meile užpildytų 2022-ųjų!
Nuoširdžiai,
Lietuvos Kanos bendruomenės atsakingieji
Dear brothers and sisters, congratulations on the most beautiful celebration of the year – Merry Christmas!
Born for us all, let the King and Savior finds a cozy and loving home in our hearts. Let an each day begins with the devotion, thanksgiving, and reverence of the One who has chosen to become small, vulnerable, often rejected, and ridiculed for the unimaginable depth of Love for his own creation.
May this Love find Her worthy answer in us. Every day.
Sincerely, the Lithuanian community of Cana