Naujienos

Dievo palaimos visus ateinančius 2021 metus!

Mieli bičiuliai, mieli esami ir buvę KANA’iečiai,
Kalėdos mums primena, kad Dievas ateina į mūsų gyvenimus paprastu ir kartu paslaptingu būdu. Jis gimsta kaip kūdikis didžiuliame skurde ir varge. Taip Dievas parodo, kad yra kartu su mumis tiek geromis, tiek sunkiomis dienomis.
Jis mus drąsina, įkvepia, ramina, veda, o parklupusius pakelia. „Dievas mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir 
savitvardos dvasią“. (2 Tim. 7)
Šios Kalėdos ypatingos – tylios, nuščiuvusios, šiek tiek vienišos. Bet tikrai neatimančios džiaugsmo. Priešingai: jos skatina mus įsiklausyti ir džiaugtis. Džiaugtis kiekviena smulkmena. Šios Kalėdos kaip niekad parodo, kad nieko nėra „savaime suprantamo“. Už viską ir nuolatos turime dėkoti.
Mes dėkojame Viešpačiui už kiekvieną Jūsų. Ačiū, kad Jis subūrė mus draugėn „vienus dėl kitų“. Ačiū visiems ir kiekvienam už ėjimą kartu su KANA šiais permainingais 2020 m.
Tegul šios nuščiuvusios Kūčios padeda mums pamatyti kasdienybės paprastume nepaprastus dalykus ir dar labiau artina mūsų širdis link vienas kito.
Jaukaus Kūčių vakaro, ramių, šeimyniškų Šv. Kalėdų ir Dievo palaimos visus ateinančius 2021 metus!
KANA šeimų bendruomenės atsakingieji
*
Atviruko autoriai:
Petras 8 m. ir mama Julija (Kana.lt)